Szanowni Państwo,  

 
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na Jubileuszowy XV Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Przez większość kadencji obecnego Zarządu PTT przyszło się nam zmagać z pandemią koronawirusa, która tak mocno dotknęła nasz kraj, naszych pacjentów i nas transplantologów. Musimy stawiać czoła nowym wyzwaniom jednocześnie obserwując wymuszone, choć wciąż trudne do zaakceptowania zmniejszenie naszych aktywności transplantacyjnych. Sytuacja ta ma także przełożenie na prace naszego Towarzystwa, jednak nie może być przeszkodą do organizacji Kongresu. Zamierzamy zorganizować Kongres, aby po wielu miesiącach mieć możliwość przedyskutować doświadczenia ostatnich miesięcy, podzielić się dokonaniami, szukać nowych rozwiązań terapeutycznych  i po prostu się spotkać i odnowić kontakty. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się w gościnnych progach Hotelu Warszawianka w Jachrance z zachowaniem reżimu epidemiologicznego, natomiast w przypadku znaczących ograniczeń, czego wciąż nie można wykluczyć, odbędziemy Kongres w formie zdalnej.

Wraz z Zarządem Głównym PTT przygotowaliśmy interesujący, mam nadzieję, program Kongresu. W obecnym czasie jednym z przewodnich tematów naszych obrad musi być transplantologia w czasie pandemii koronawirusa. Tej tematyce poświęcone będą dwie główne sesje Kongresu. Główne sesje będą poświęcone także innym, nie mniej ważnym zagadnieniom jak zakażenia w przeszczepianiu narządów, immunologia transplantacyjna czy ryzyko przeniesienia nowotworu i zakażenia od dawcy narządu. Nowością na naszym Kongresie będzie sesja poświęcona chorobom rzadkim w medycynie transplantacyjnej. Dedykowane sesje będą poświęcone prawu i etyce, przeszczepianiu poszczególnych narządów, komórek krwiotwórczych czy tkanek oka.  Nie zabraknie też miejsca dla prac oryginalnych i posterów jak również tematycznych sesji organizacji ważnych dla naszego środowiska tj. Poltransplantu, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Transplantacyjnych czy Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek. W ostatnim dniu Kongresu tradycyjnie zaprosimy ekspertów, którzy omówią nowości w poszczególnych obszarach medycyny transplantacyjnej.

Dziękuję wszystkim Członkom Zarządu i osobom prowadzącym sesje, wraz z którymi przygotowywaliśmy program Kongresu. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy Kongresu znajdą dla siebie wiele interesujących wystąpień zarówno w swoim obszarze zainteresowań jak i poza nim.

Moi poprzednicy podejmowali starania na poprzednich Kongresach i Walnych  Zebraniach PTT, aby uchwalić nowy Statut Towarzystwa. Obecny Statut, nie zmieniony od początku istnienia PTT, w wielu miejscach nie przystaje już do otaczającej nas rzeczywistości i wymaga zmiany. Statut ten stanowi, że do jego zmiany konieczny jest udział 2/3 Członków Towarzystwa na Walnym Zebraniu i takiej większości nie udawało się niestety dotychczas zgromadzić. Mam nadzieję że uda nam się doprowadzić do zmiany Statutu na XV Kongresie i proszę wszystkich Członków PTT o pełny udział w Walnym Zebraniu. Jest to konieczne dla nowoczesnego działania naszego Towarzystwa.

Serdecznie zapraszam do czynnego udziału w naszym Kongresie.

 

Prof. Roman Danielewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

3
Dni


25
Sesji


100
Wykładowców


800
Uczestników

PATRONAT HONOROWY

 
Kongres został objęty Honorowym Patronatem
JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Profesora Zbigniewa Gacionga


PATRONAT MEDIALNY