Regulamin Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
14-16.10.2021

 
1.    Postanowienia ogólne
1.1.    Organizatorami  Kongresu są  :  Polskie Towarzystwo Transplantacyjne ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa oraz Convention + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warsaw Sp. K.,
 al. Wilanowska 287 lok. 9, 02-730  zwanymi w dalszej części Regulaminu Organizatorami.
1.2.    Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Kongresu oraz dotyczy uczestników Kongresu
jak i Organizatorów.
1.3.    Kongres, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany właściwości Kongresu, do dnia rozpoczęcia Kongresu w przypadku nowych wytycznych w związku z epidemią SARS-CoV
1.4    Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie
          Kongresu pod linkiem : https://15-kongresptt.pl/regulamin

2.    Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV- 2 – Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
2.1.    Wprowadzono rejestrację wszystkich uczestników Kongresu, w celu pozyskania danych osób uczestniczących w wydarzeniu, w tym informacji czy uczestnik jest zaszczepiony.
2.2.    Wszyscy uczestnicy Kongresu muszą posiadać dokument potwierdzający pełne szczepienie przeciw SARS-CoV-2 lub negatywny test na obecność SARS-CoV-2 wykonany na 48 godzin przed rozpoczęciem Kongresu. Muszą również posiadać dokument tożsamości zawierającym zdjęcie właściciela. Będzie to weryfikowane przez Organizatorów podczas rejestracji uczestników w miejscu odbywania się Kongresu.
2.3.    Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników wydarzeń w szczególności o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
2.4.    Dostosowano liczbę uczestników do obowiązujących przepisów.
2.5.    Wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywająca
na terenie Kongresu i podczas organizacji wydarzeń towarzyszących. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
2.6.    Zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
2.7.    Zapewniono stały dostęp do płynu dezynfekcyjnego.
2.8.   Przygotowano sposób funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych - zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
2.9.   Zapewniono bezpieczne przestrzenie dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych  z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra.
2.10.   Obsługa Organizatora wyposażona będzie w osłonę nosa i ust oraz rękawice.

Organizatorzy:

1.  Polskie Towarzystwo Transplantacyjne ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
 
2.  „Convention + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Warsaw Sp. K.
     Al. Wilanowska 287 lok.9, 02-730 Warszawa.
 

Wyżej wymieniony regulamin może ulec zmianie w przypadku zastosowania dodatkowych obostrzeń/zniesienia obostrzeń przez odpowiednie organy.