Komitet Naukowy


Przewodniczący - Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz

Prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz
Dr hab. n. med. Grzegorz Budziński
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
Dr hab. n. med. Maciej Głyda
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Grochowiecki
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
Dr hab. n. med. Dorota Kamińska
Prof. dr hab. n. med. Robert Król
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
Dr n. med. Dorota Lewandowska
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
Dr hab. n. med. Maciej Romanowski
Dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska - Małek